I detta dokument finner ni våra garantivillkor och information om lagstadgad reklamationsrätt. 

Spabad & Swimspa:

Vi lämnar 3 års garanti på våra spabad såvida inget annat anges i våra villkor. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning samt att manual och skötselguide skall följas. Fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts.  

3 års garanti på Styrsystem, pumpar, luftpump, ramverk

3 års garanti på acryl karet

Garantin gäller ej vid frysskador och omfattar inte heller ozonator, nackkuddar, spalock, filter, belysning och ev musikanläggning.

Garantin gäller från och med det datum när spabadet är levererat och förutsätter att man följt skötselanvisningarna. 


Garantin omfattar inte:

- Arbetskostnader, kranlyft, el-installation

- Normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, halogenglödlampor, packningar. 

-  Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund av åska och andra yttre orsaker. 

 - Skador (tex missfärgningar) orsakade av obalanserat vatten, t.ex. av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.  

- Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.

- Skador orsakade av hög vattentemperatur högre än 40,00+C 


Kostnader för demontering och återuppsättning av påbyggd utrustning som inte är levererad av oss och försvårar åtgärdandet av skadad detalj ersätts ej. T.ex. om badet är nedsänkt i trallen. I detta fall åligger det kund att demontera trall. 

För eventuella följdskador ansvaras ej. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse. 

Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montage, tankbil eller demontering, resor etc. ingår ej. 

För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.  

Vid godkänd garanti repareras trasig vara i första hand, om det inte är möjligt byts den ut. Köparen svarar för demontering och återuppsättning av reparerad vara. Vid godkänd garanti står leverantören för fraktkostnader.  

Har montagearbetet köpts av auktoriserad återförsäljare gäller även rätt till demontering och återuppsättning av fast installerad vara. 

Glasfiberpooler:

Vi lämnar 15 års garanti på våra Glasfiberpooler såvida inget annat anges i våra villkor. Produkten skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning samt att installationsmanual för markarbetet och skötselguide skall följas. Fel skall anmälas omedelbart efter att det upptäckts.  

2 års garanti gäller på cirkulationspumpar, värmepumpar, saltklorinatorer, pooltak.

Garantin gäller från och med det datum när produkten är levererat och förutsätter att man följt skötselanvisningarna. 2 års garanti mot osmosis och missfärgningar. Ersättningen gäller nytt material. Våra glasfiberpooler tillverkas för hand och därför kan en liten differens vara på godstjocklek och höjd (max 3mm/m lång pool). Detta pga av att skarvar av glasfiber och tex att isoleringen kan diffa då den sprutas manuellt på poolen.


Garantin omfattar inte:

- Arbetskostnader. 

- Normala förslitningsdetaljer såsom axeltätningar, halogenglödlampor, packningar och cell till saltklorinator. 

-  Skador på elektriskt material orsakade av fasbortfall, strömstötar eller på grund av åska och andra yttre orsaker. 

 - Skador orsakade av obalanserat vatten, t.ex. av felaktiga klorvärden, pH-värden eller salthalter.  

- Frysskador orsakade av felaktig vinterförvaring.

- Skador orsakade av hög vattentemperatur högre än 30,00+C 


För eventuella följdskador ansvaras ej. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstått genom köparens vårdslöshet, underlåtenhet med skötsel eller olyckshändelse. 

Ersättning för kostnader som inkomstförlust, telefonsamtal, montage, tankbil eller demontering, resor etc. ingår ej. 

 För kostnader som drabbar leverantören genom oberättigat reklamationsanspråk debiteras köparen.  

Vid godkänd garanti repareras trasig vara i första hand, om det inte är möjligt byts den ut. Köparen svarar för demontering och återuppsättning av reparerad vara. Vid godkänd garanti står leverantören för fraktkostnader.  

Har montagearbetet köpts av auktoriserad återförsäljare gäller även rätt till demontering och återuppsättning av fast installerad vara. Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing