För att snabbt kunna hantera serviceärenden och vidta åtgärder behöver vi få in följande information: